LightWEB
Startside English

Tema Turer    Bestilling Turer Pris    Kart    Hodalen Fjellstue    Fiske, garn, båt    Bilder vinter    Mathistorie Helge    Lenker

LightWeb

Temaene for turene er:


Asmar og Brynhilds rike

Sagn og huldrehistorier fra Hodalen.

Istidsspor
Kvitkrullav, grusrygger, spesielt ut i sjøene, og djupe spylerenner er noe av det første spesielle en legger merke til i Hodalen.

Kåmmå no!

Du kan bli med Bjørg Inger og sønnen på å følge buskapen på beite og få smakebiter på lokal og økologisk mat. Da får du se sammenheng mellom garden Ryalen, plantene dyra spiser på beite, Rørosmat og smaking på produktene. 3 timer.

Steinalderspor i Hodalen
Hvor gamle er første spor av mennesker i Hodalen?
Kanopadlerne møter steinalderfolkene i Hodalen. 

Fiskemåltid på sætra
Bli med på et måltid med lokal og økologisk mat på sætra.

Lurblåsing og lokking på kyr
Akustikken og utsikten utover Storsjøen gjør lydene til en opplevelse.

 

Kølmiler

Det er registrert ca 300 kølmiler i Hodalen. Kølet ble lagd til utvinning av koppermalmen ved smeltehyttene på Malmplassen  i Tolga og på Røros.

 

Jernblester 

Blesterovnene i Hodalen ble brukt for å utvinne jern fra myrmalm og sjømalm.

 

Dyregraver

Hodalen har dyregraver for reinsdyr og elg i store systemer både i forbindelse med trekkruter ved sjøene og bratte egger.

 

Der orkideer møter kvitkrullav

Geologi: I skjæringspunktet mellom næringsrik og næringsfattig berggrunn og løsmasser, finner vi vidt forskjellige planter og økosystemer. På sparagmitt veks kvitkrullav - på fyllitt veks orkideer

 

Utmarkslåtter med løer og buer, måssåtaking 

  

 

Generelt er temaene:

Istidsspor, kvartærgeologi, geologi, botanikk, kulturhistorie, steinalder, kølmiler, fiske, fangstgrop, blæsterovner, sagn og huldrehistorier.

 

Grupper som ønsker fokus på guiding innen spesielle tema, avtaler det på forhånd.

Hodalsturen

Adresse: N-2540 Tolga
Telefon: +47 62 49 60 39
Mobil: +47 918 19 046
Webebside: www.hodalsturen.no
E-post: bjorg.ryalen@gmail.com
 
                   
 

© LightWeb